Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Hide Buttons

Eğitim Yöntemi

  • Ezberden uzak, sorgulama ve çoklu çözüm yollarını ortaya koyan öğretim tekniklerini kullanıyor,
  • Her seviyede öğrencinin sıkılmadan ve zevkle dahil olacağı yöntemlerle konu işliyor,
  • LKS, TYT ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere uygun güncel soru ve test teknikleri ışığında en doğru ve hızlı soru çözme yöntemlerini öğrenciye aktarıyor,
  • Sınırsız döküman desteği sağlıyor,
  • Çözemediği sorular için 24 saat boyunca e-mail ya da WhatsApp yoluyla destek veriyor,
  • Öğrencinin okuldaki diğer derslerini ve genel ders performansını takip ediyor,
  • Öğrencinin istediği üniversiteye girmesine yardımcı oluyorum.