Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Hide Buttons

NEDEN ÖZEL DERS?

ders

Özel derse ihtiyaç duymak, toplumumuzdaki genel yargının aksine çocuğun başarısız ya da yetersiz olduğunu göstermez. Özel ders, öğrencinin ihtiyacına yönelik belirlenen bir etkinliktir. Dersi veren öğretmen, öğrencide o anki ihtiyaca odaklanır. Öğrenciyi daha iyi tanıma fırsatı bulur. Öğrenci de ilgi dağıtıcı her türlü ögeden arındırılmış bir ortamda çalışma imkanı bulur. Kendi ihtiyacına yönelik tekrarlar yaptırabilir, sorular sorabilir. Çünkü o an yanında bulunan uzman ya da öğretmenin sadece kendisiyle ilgilendiğini, onun ihtiyacına yönelik çalışacaklarını, onu eleştirecek herhangi bir dış unsurun varolmadığını bilir. Bu da öğrencide olumlu bir psikoloji yaratır ve öğrencinin daha rahat bir şekilde kendisini ifade edebilmesini sağlar. Okulda başarılı olamayan bir öğrencinin aldığı özel derslerden sonra tabiri caizse büyük bir sıçrama yaşamasının sebebi de büyük ölçüde budur. Yirmi kişilik bir sınıf ortamında anlatılan bir dersle bireysel anlatılan bir dersin aynı kalitede olması beklenemez. Çünkü her birey tektir ve özeldir.

Özel ders; öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan bire bir takviyedir. Sınıf ortamında anlatılan dersler genele hitap ettiği için bazı öğrencilere gereğinden basit,  bazılarına ise ağır gelebilmektedir. Bazı öğrencilerde ise belki basit bir ön bilgi, konunun kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır .

Özel dersi; zayıf öğrencinin alması gerekliliği yanlıştır. İyi veya çok iyi öğrenciler de özel ders takviyesi yapmalıdır. Çünkü 1 saatlik özel ders;  4-5 saatlik sınıf dersine bedeldir. Öğretmen, öğrenci ile beraber olduğunda onunla empati kurup, hangi tür çalışma metodu uygulanacağını net görür. Bunun yanı sıra gereksiz ve öğrencinin bildiği konuları hızlı geçip sorun tespit ettiği noktalara yoğunlaşabilir.


Özel ders (okul ve dershaneye göre) neden daha faydalıdır?

 

1- Öğrenci ile hoca arasında birebir bir bağ vardır

Özel ders sınıf ya da dershanedeki gibi değil öğrenci ile birebir iletişim içerisinde verildiği için öğrencinin konuyu anlama yüzdesi ve başarı yüzdesi buna bağlı olarak artar.

2- Daha kalıcıdır

Öğrenciler sınıflardaki kalabalık ve gürültülü ortamlardan dolayı odaklanma problemi yaşayabiliyor. Özel ders ise kalabalık ve gürültüden oluşan odaklanma problemini ortadan kaldırıyor. Öğrencinin derse ilgisini toplayabiliyor. Böylece daha kalıcı bir çalışma yapılıyor.

3- Sınavlara hazırlık dönemi için çok önemlidir

Öğrenciler TEOG, YGS, LYS sınavı sürecinde büyük bir baskı altında bulunur bu nedenle sadece ders olarak değil ruhsal yönden de yardıma ihtiyaçları olacaktır. Özel ders hocalarının koçluğu ile sınav sürecini en olumlu şekilde atlatmayı başarırlar.

4- Daha esnektir

Her öğrencinin derse odaklanma süresi zamanı farklı olacağından en verimli saatleri de farklı olur. Okullarda bu zaman dilimi herkes için aynı olduğundan sıkışmış bir eğitim anlayışı vardır. Özel derste ise öğrencinin en uygun olduğu ders saati belirlenerek çalışma onun doğrultusunda yapılır.

5- Öğrencinin ihtiyacına yönelik bir program izlenir

Öğrencinin ihtiyacına yönelik bir çalışma programı uygulanır. Öğrencinin zayıf olduğu derslere ağırlık verilerek çalışma imkanı vardır. Bu nedenle açıklar daha kolay kapatılır.

6- Daha dinamik bir çalışma anlayışı vardır

Eğitmen öğrencinin performansına bağlı olarak yeni stratejiler geliştirebilir ve bu sayede zor derslerin üstesinden daha kolay gelinme imkanı sağlanır.

7- Daha sessiz bir ders ortamı

Okul ya da dershanedeki kalabalık sınıfların getirdiği olumsuzlukların hiçbiri özel ders ortamında yoktur. Bazen öğrenciler kalabalık sınıflarda çekingen davranıp soru sormakta ya da aktif olmakta çekiniyor. Özel derste tamamen eğitmen ile birebir diyalog içerisinde olduğundan çok daha rahat bir ders çalışma ortamı sunulmaktadır.

8- Öğrenciler için daha ilgi çekicidir

Öğrenci okulda soğuduğu bir derse özel ders eğitmenin yardımı ile ilgi duyabilir. Dersi sevmesi kolaylaşır.

9- Bakış açısını geliştirir

En önemlisi de öğrencinin çözümleri tek düze bakış açısı ile görmesinden kurtulması sağlanır. Eğitmenlerin özel teknik ve ipuçları sayesinde konulara farklı bakış açısı ile bakması sağlanır.